ЛИКОВНА СЕКЦИЈА у новој школској години

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

 за ученике од првог до четвртог разреда

 

Циљ:

 • Развијање љубави према ликовном стваралаштву и овладавање визуелним вештинама кроз цртање, сликање, вајање

Задаци :

 • Радост стварања и развијање стваралачког и креативног мишљења
 • Учење основних ликовних елемената и техника кроз игру, употребу материјала (цртања, сликање, графика, вајање)
 • Развијање односа поштовања према природи и природним материјалима

 

РАЗРЕД ТЕМА ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПРОДУКТИ
 

 

 

 

I – IV

 

 

 

 

 

 

–   Ликовне изложбе

–  Конкурси

–  Такмичења

–   Школски пројекти: Дани науке, Нова година, Свети Сава, Васкрс, Дан жена,  Дан планете Земље , Дан школе

1.Ликовни материјали и технике  
2.Линија, површина, волумен, боја, простор
Укупно: 36 часова

Руководилац : Драгица Јовановић

 

Списак потребних уџбеника за 2. разред и лектира

Списак потребних уџбеника за 2. разред

 

 

                      ЛЕКТИРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

 1. Породичне и шаљиве народне лирске песме – избор
 2. Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића
 3. Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић)
 4. Српске народне бајке – избор
 5. Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор)
 6. Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици
 7. Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, пословице)
 8. Популарни и информативни текстови
 9. Избор из енциклопедија и часописа за децу